Shop VinWonders Phú Quốc

  • Vị trí dự án: Bãi dài, Giành Dầu, Phú Quốc.
  • Loại hình: Shophouse, Nghỉ dưỡng